Ngầu Hầm 3D game KUBET

Ngầu hầm dùng 52 lá bài POKER để chơi (không có con hề trong đó). Mỗi ván bài 5 lá, sắp xếp thế nào đó để vượt mặt đối thủ và chiến thắng. Chà nghe như vậy thì KU88 PRO đảm bảo rằng chỉ có trò chơi Ngầu Hầm 3D game KUBET là có khả năng mang đến niềm vui giải trì tuyệt vời như thế mà thôi.

Nào, các anh em hãy xem qua các hướng dẫn chơi này nhé.

Ngầu Hầm

Hướng dẫn chơi ngầu Hầm 3D game KUBET

Trò chơi sử dụng một bộ bài Poker, không bao gồm lá bài Joker, sau khi ván bài kết thúc sẽ sử dụng một bộ bài mới. nếu là bộ bài cũ thì nhà cái sẽ xào lại.

Trước tiên, nhà cái sẽ chia cho mỗi tụ 5 lá bài, sau đó chọn trong 5 ra 3 lá bài tạo thành một tổ hợp số tròn chục.

Tiếp theo, nhà cái lấy 2 lá bài còn lại cộng lại với nhau, sau đó dựa vào số đơn vị của kết quả hai lá bài đó so lớn nhỏ với nhà cái để tính thắng thua. Đó chính là luật của bài ngầu hầm nói chung!

Theo luật chơi, trước khi một ván bài Ngầu Hầm 3D game KUBET được bắt đầu thì hệ thống sẽ mở ra một lá bài đầu.

Nhà cái căn cứ vào điểm số của lá bài này (tính từ nhà cái bắt đầu theo chiều kim đồng hồ) để quyết định tụ được chia bài trước, cụ thể như sau:

  • Lá bài A, 5, 9, K: nhà cái, nhà con 1, nhà con 2, nhà con 3
  • Lá bài 2, 6, 10: nhà con 1, nhà con 2, nhà con 3, nhà cái
  • Lá bài 3, 7, J: nhà con 2, nhà con 3, nhà cái, nhà con 1
  • Lá bài 4, 8, Q: nhà con 3, nhà cái, nhà con 1, nhà con 2

Lưu ý: Điểm số lớn nhỏ: J, Q, K là 10 điểm, A là 1 điểm, ngoài ra điểm số sẽ dựa vào mặt bài hiển thị.

5. Chọn 3 trong 5 lá bài mà không thể tổ hợp thành 10 hoặc bội số của 10 thì loại bài này là 0 Ngầu.

6. Khi đặt cược gấp bội thì cần phải có gấp 5 lần tiền đặt cược mới có thể tiến hành đặt cược.Loại bài lớn nhỏ

Loại bài Hình ví dụ Thuyết minh
Năm tây   Do 5 lá bài JQK tạo thành
Ngầu hầm   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 10 hoặc 20
Ngầu 9   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 9 hoặc 19
Ngầu 8   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 8 hoặc 18
Ngầu 7   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 7 hoặc 17
Ngầu 6   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 6 hoặc 16
Ngầu 5   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 5 hoặc 15
Ngầu 4   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 4 hoặc 14
Ngầu 3   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 3 hoặc 13
Ngầu 2   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 2 hoặc 12
Ngầu 1   Tổ hợp 3 lá bài là số tròn chục và hai lá bài còn lại có tổng là 1 hoặc 11
0 Ngầu   3 trong 5 lá bài không thể tổ hợp thành 10 hoặc bội số của 10

 

 

Loại bài 52 lá bài, không gồm lá bài Joker
Điểm số lớn nhỏ J, Q, K là 10 điểm, A là 1 điểm, ngoài ra điểm số sẽ dựa vào mặt bài hiển thị.
Nước bài lớn nhỏ Bích > Cơ > Chuồn > Rô
So bài lớn nhỏ Năm tây > Ngầu hầm > Ngầu 9 > Ngầu 8 > Ngầu 7 > Ngầu 6 > Ngầu 5 > Ngầu 4 > Ngầu 3 > Ngầu 2 > Ngầu 1 > 0 Ngầu
Bài lớn nhỏ K>Q>J>10>9>8>7>6>5>4>3>2>A

※ Chú ý: khi chọn từ 5 lá bài ra 3 lá bài bất kỳ không tạo thành tổ hợp số tròn chục thì được gọi là 0 Ngầu.Phán đoán thắng thua

Ví dụ 1:
Cái: 8 bích, 6 bích, 6 cô, 5 chuồn, 4 rô là ngầu 9
Con 2: 8 chuồn, 7 chuồn, 5 rô, 10 rô, 9 bích là ngầu 9
Bài nêu trên có điểm số giống nhau. Lá bài lớn nhất của nhà cái là 8 bích, lá bài lớn nhất của nhà con là 10 rô, như vậy nhà con 2 thắng

Ví dụ 2:
Cái: K bích, Q cơ, J cơ, 10 cơ, 9 cơ là ngầu 9
Con 2: K cơ, Q bích, J bích, 10 bích, 9 bích là ngầu 9
Bài nêu trên có điểm số giống nhau. Lá bài lớn nhất của nhà cái là K bích, lá bài lớn nhất của nhà con là K cơ, như vậy nhà cái thắngBảng tỉ lệ

Lựa chọn đặt cược:

1. Con 1 (Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)

2. Con 2 (Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)

3. Con 3 (Thường thắng/Gấp bội thắng/Thường thua/Gấp bội thua)Tỉ lệ thắng

Loại bài nhà con Đặt cược nhà con thắng
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây 1 đền 0.97 1 đền 4.85
Ngầu hầm 1 đền 0.97 1 đền 2.91
Ngầu 7, 8, 9 1 đền 0.97 1 đền 1.94
Thắng ở điểm số thông thường 1 đền 0.97 1 đền 0.97

Tỉ lệ thua

Loại bài nhà con Đặt cược nhà con thua
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây Thua tiền cược x 1 Thua tiền cược x 5
Ngầu hầm Thua tiền cược x 1 Thua tiền cược x 3
Ngầu 7, 8, 9 Thua tiền cược x 1 Thua tiền cược x 2
Thắng ở điểm số thông thường Thua tiền cược x 1 Thua tiền cược x 1

Ví dụ tỉ lệ thắng

1. Đặt cược nhà con thắng

Loại bài nhà con Đặt cược nhà con thắng
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài bất kỳ, người chơi thắng 97 điểm. Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài Năm tây, người chơi thắng 485 điểm.
Ngầu hầm Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài Ngầu hầm, người chơi thắng 291 điểm.
Ngầu 7, 8, 9 Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài có điểm số 7.8.9, người chơi thắng 194 điểm.
Thắng ở điểm số thông thường Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài có điểm số thường, người chơi thắng 97 điểm.

2. Đặt cược nhà con thua

Loại bài nhà cái Đặt cược nhà con thua
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài bất kỳ, người chơi thắng 97 điểm. Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài Năm tây, người chơi thắng 485 điểm.
Ngầu hầm Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài Ngầu hầm, người chơi thắng 291 điểm.
Ngầu 7, 8, 9 Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài có điểm số 7.8.9, người chơi thắng 194 điểm.
Thắng ở điểm số thông thường Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài có điểm số thường, người chơi thắng 97 điểm.

Ví dụ tỉ lệ thua

1. Đặt cược nhà con thắng

Loại bài nhà cái Đặt cược nhà con thắng
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài bất kỳ, người chơi thua 100 điểm. Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài Năm tây, người chơi thua 500 điểm.
Ngầu hầm Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài Ngầu hầm, người chơi thua 300 điểm.
Ngầu 7, 8, 9 Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài có điểm số 7.8.9, người chơi thua 200 điểm.
Thắng ở điểm số thông thường Người chơi đặt cược: Con 2/Thắng/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài có điểm số thường, người chơi thua 100 điểm.

2. Đặt cược nhà con thua

Loại bài nhà con Đặt cược nhà con thua
Tỉ lệ thường Tỉ lệ gấp bội
Năm tây Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài bất kỳ, người chơi thua 100 điểm. Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài Năm tây, người chơi thua 500 điểm.
Ngầu hầm Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà cái thắng bởi loại bài Ngầu hầm, người chơi thua 300 điểm.
Ngầu 7, 8, 9 Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài có điểm số 7.8.9, người chơi thua 200 điểm.
Thắng ở điểm số thông thường Người chơi đặt cược: Con 2/Thua/Gấp bội/100 điểm, Nhà con 2 thắng bởi loại bài có điểm số thường, người chơi thua 100 điểm.

Phạm vi quy tắc trò chơi

1. Nếu trong trò chơi mà gặp trường hợp trang mạng của chúng tôi kết nối không ổn định thì người chơi hãy chọn ngưng đặt cược hoặc thoát khỏi trò chơi để đăng nhập lại, nếu như đã đặt cược rồi thì vẫn được xem là đơn cược hợp lệ.

2. Nếu trong trò chơi gặp trường hợp mất kết nối mạng thì hệ thống sẽ tự động kết toán, đơn cược của ván này vẫn được xem là hợp lệ.

3. Toàn bộ bảng điểm của chúng tôi cung cấp chỉ dùng cho mục đích tham khảo, nếu như do đường dây mạng quốc tế hay các nhân tố khác làm ảnh hưởng đến bảng điểm hiển thị sai, thì tất cả kết quả của trò chơi sẽ được chúng tôi dựa theo kỷ lục của trò chơi làm chuẩn.

4. Đối với các vấn đề tranh chấp thì sẽ được chúng tôi bảo lưu lại tất cả các kết quả sửa đổi cũng như kết quả giải quyết cuối cùng.

5. Chúng tôi có quyền bảo lưu sửa đổi, hủy bỏ hoặc ngưng mọi hình thức đặt cược bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước, cũng không cần có bất kỳ lời giải thích nào.

6. Các chức năng đặt cược và giao dịch trong máy chủ của trang mạng sẽ được sao lưu lại trong mỗi hạng mục của chúng tôi. Nếu hội viên có cung cấp dữ liệu để so sánh với dữ liệu trong kho dữ liệu của chúng tôi bảo lưu gặp phải bất kỳ sự khác biệt, thì tất cả sẽ dựa theo dữ liệu của trang mạng chúng tôi làm chuẩn.

7. Nếu cố ý sử dụng phần mềm Add-on thực hiện các hành vi không chính đáng để có được điểm số thì tất cả những điểm số đó sẽ không được tính.

8. Nếu có thắc mắc về điều khoản đã nêu ở trên, phía chúng tôi có quyền hạn đưa ra lời giải thích cuối cùng.

Chia sẻ nội dung này

Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

KUBET KU Casino hay KU88 là gì?

Cộng đồng cá cược đều biết KUBET, nhà cái cá cược hợp pháp uy tín số 1 châu Á, dẫn đầu với công nghệ trực tuyến A.I sòng bài, tỉ lệ kèo bóng đá cao nhất thị trường, xổ số lô đề 1 ăn 99.
KU CASINO mang lại cho khách hàng dịch vụ giải trí trực tuyến đỉnh cao với hàng trăm sản phẩm đặt cược hấp dẫn như: Thể Thao, Casino, Xổ số,.... hoàn toàn hợp pháp.

KU88 PRO là kênh Đại lý KU số 1, hợp tác cùng các chuyên gia, người chơi casino chuyên nghiệp cho tỉ lệ soi kèo soi cầu trúng cao. Xem thêm

Tìm kiếm

Mục

Tham gia Ku88Pro ngay!

KU88pro | Nhà cái Kubet tặng ngay 128.000 VNĐ khi đăng ký tài khoản mới! Trải nghiệm Đỉnh cao công nghệ giải trí trực tuyến với Sòng bài Casino cùng MC Việt Nam, cá cược thể thao miễn phí. Rút tiền về tài khoản ngân hàng trong 2 phút.

Chỉ cần đăng ký tài khoản với mã DE3120 và liên hệ Zalo Nhân viên hỗ trợ https://zalo.me/ku88pro hoặc Hotline 091.388.7316 để nhận thưởng